Днес – 15 юни, в Осло официалните участници в процеса FOREST EUROPE  – Министерска конференция за опазване на горите на Европа, в тържествена обстановка подписаха два документа, определящи бъдещите процеси по устойчиво управление на горите на Европа.

Първият –  „Министерско решение от Осло: Европейските гори през 2020 г.” определя  визията, целите, задачите и мисията на процеса FOREST EUROPE  до 2020 г. – стратегически документ, ориентиран към бъдещето,  гъвкава рамка за действия на национално и международно ниво за ролята на горите за устойчива и нисковъглеродна икономика.

Вторият – Министерски  мандат от Осло за преговори за правно обвързващо споразумение за горите в Европа. Споразумението е историческа крачка  за европейските гори и глобалното сътрудничество в горската политика.

Снимки: от видеоматериала, предоставен на официалния интернет сайт на събитието.