Българските хора се наслушаха на всякакви умни разсъждения какви реформи да очакват, кога, как и защо…

Реформи се правят по време на криза.  – Не, по време на криза реформи не се правят.

За правене на реформи са необходими пари. – Да, пари се дават срещу правене на реформи.

Следователно: най-много реформи се правят, там  където се дават най-много пари.

И тъй като българинът е преди всичко творец и философ, след бисера за фазите на мъжа (люлка, булка, бутилка, билка, чернилка), той сътвори и следващ – за етапите на реформите:

Ентусиазъм; Усложнение; Разочарование; Търсене на виновните; Наказване на невинните; Награждаване на онези, които нищо не са свършили.

Всъщност реформи се правят по всяко време и навсякъде. Достатъчни са знания, визия, увереност и работливост. Онези, които имат знания, визия, увереност и обичат да се трудят, англоезичните народи наричат „right person” (подходящия, правилния човек).

Наличието на знания е свързано с опит, но много повече с постоянно четене и образоване.

Истинската увереност върви с независимост в мисленето и скромност в поведението. Някои погрешно разпознават фукльовщината като израз на увереност.

А що се отнася до работливостта – умереното ниво  винаги е по-безопасно.

На всеки етап всяка реформа има своите опоненти и противници. С напредването на реформата реакцията на опонентите се ожесточава. Затова и между тях няма „right persons” за същата реформа!

Задържането на опонентите на реформата на дистанция от важните, разбирай  високо стоящите, управленски лостове  не е саморазправа.

Обратното се обобщава с хубавия турцизъм «Язък».

Идва ли време да кажем «Язък» за реформата в горите?

2011 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email