В предаването “Преди всички” по програма “Хоризонт”, 13 август 2019 г., към публикацията на сайта на БНР и звуковия файл

В момента България спазва изцяло правилата, разписани в Европейската пътна карта за борба с африканската чума по свинете (АЧС). Когато говорим за горите става дума за дивите свине. В страната има регистрирани 32 случая, в различни райони, на намерени мъртви диви свине – доказано от АЧС. Около всеки един такъв случай се формира зона от 200 кв. км, в която всички дейности в гората се забраняват, и това е направено със заповедта на министъра отпреди 2 седмици. В тези зони са забранени дърводобивът и всички други дейности, които са традиционни.

Областните епизиотични комисии могат да вземат решения само за неотложни дейности, но дърводобивът не е неотложен през август, в средата на лятото.

Двестакилометровите зони са маркирани от държавните горски стопанства и регионалните дирекции по горите. За съжаление, това не е стигнало до ушите на всички изпълнители в държавните и особено в общинските горски структури. Затова от вчера текат проверки по места, защото без изпълнението на тази заповед, ние сме пред опасност от компрометиране на мерките,

Ще кажа къде няма забрана за дърводобив: в Кърджали, Кюстендил, Благоевград, Стара Загора и Софийско. На другите места има не тотална забрана, а в определени райони. Най-много са забраните в Северна България – в районите на Русе, Монтана, Силистренско. Зоните са маркирани и в тях не само дърводобивът е забранен, забранено е влизането в тези райони, с изключение на лица, които извършват претърсване за нови случаи на мъртви диви свине. Това се прави защото ако на територията има африканска чума, е нужно само да се отстранят мъртвите животни, тъй като са основен източник на зараза.

Неотложни дейности са прибиране на реколта, прибиране на добит дървен материал, който може да се увреди за два месеца – минималното време на забраната. Но влизането става през контролирани пунктове, при осигуряване на цялостна дезинфекция. Навсякъде в областните епизиотични комисии има служители с достатъчно добра експертиза, които да определят точно необходимостта от неотложно влизане и да осигурят спазване на мерките при неотложни действия.