Денят на българските Будители трябва да припомня за онези наши предци, чиято духовност, патриотизъм, знание и смелост създадоха българското Възраждане, изкачиха народа до априлската Голгота през 1876-та и възкресиха Българското царство скоро след това. Те потвърдиха, че „не се гаси, онуй що не гасне“, а то, последното, не е материално! За това – Слава Вам, Будители от онова време!

Как някои днешни ръководители разбират будителството – като духовност или материална стойност, става ясно от някои решения в МЗХГ точно на 1 ноември 2017 година!

На първо място иде реч за прекратения проект за създаване на капацитет за Национална горска инвентаризация. За подобен проект първото условие е да има професионален капацитет в администрацията на отговорното ведомство. А последният е доведен до небивал през годините на прехода минимум. Така очевидно средствата за Национална горска инвентаризация, отделени по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) в размер на около 1 млн. Евро, ще бъдат преразпределени  за  спешни медийни проекти.  Не се наемам да прогнозирам, каква част от тези средства ще помогнат за подобряване на осведомеността за ПРСР на бенефициентите, но съм сигурен, че фалшивите новини ще продължават да ни заливат.

В същото време управлението на 1/3 от територията на страната ни, заета от гори, ще продължава да се основава на непроменените от съветско време постулати за количествени категории в горската инвентаризация като площи и запаси, без да се отчита най-важното, свързано с качеството на управлението за всяка екосистема – ПРОИЗВОДСТВОТО ЧРЕЗ ПРИРАСТА! За това още дълго няма да сме наясно за последиците от нашите действия сега за близкото бъдеще. И няма как, като не знаем какъв точно горски ресурс управляваме днес. Знаем единствено нещо за миналото, а какво управляваме днес, ще разберем след 5-10 години. Достоен подход за 21 век! Но това (не)знание си има и финансова страна. Например, всяка горска инвентаризация във Финландия води до увеличение в следващите 10 години на прираста от хектар с 0,3-0,5 кубически метра годишно. Значи у нас това би означавало около 1,2-1,8 млн куб. метра обла дървесина повече. В пари – при средна обезличена цена на кубически метър дървесина от 70 лв, всяка година между 90 и 120 млн лева повече. За 10 години… Има ли нужда да смятаме? Все пак, за да получиш – трябва да инвестираш, да се научиш и да продължиш да се учиш като инвестираш. Разбира се, това може да се премълчава у нас, защото някой важен не иска или просто не може да знае.

Но в Европа се знае, че България е една от двете държави без национална горска инвентаризация, а скоро ще бъде и единствената. В другата скоро ще има. Дори Косово и Албания са с години напред!

Къде сте, будители на 21 век?!