16_11_23_gk_

Благодаря за наградата “Политик с най-голямо внимание към българската природа“ за 2016 г. на Българска фондация “Биоразнообразие”.

Приемам отличието от името на екипа на Министерство на земеделието и храните, защото един заместник-министър без силен екип не може да постигне това.

Много се радвам, че има млади хора, които имат съвременен поглед към проблемите на българската природа. Решенията, които се взимат за съхраняването  на природата, са научно обосновани и винаги трябва да бъдат независими.