Интервю за причините и решенията на проблема – на интернет страницата kmeta.bg – ПОРТАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ, 18 октомври