Press_Kostov 3KПо повод удостояването с годишната награда „Заместник-министър на годината” на Асоциацията на българските градове и региони,  връчена на 3 юни 2016 г. по време на Общо събрание и конференция на тема „Местните власти и регионалното развитие”, организирана от Асоциацията на българските градове и фондация „Конрад Аденауер”:

– Приемам отличието като израз на добра оценка за многобройните усилия, които полага екипът на Министерство на земеделието и храните за подобряване на диалога с местните власти, както и с неправителствените организации в земеделието, хранителната промишленост и горското стопанство. Министерството неотклонно следва политика на развитие на селските и горските райони и превръщането им в добро и привлекателно място за труд и за живот. Между институциите има утвърдени добри практики на сътрудничество и съвместни подходи при решаването на многобройните предизвикателства, както в социалната и икономическата сфера, така и нововъзникващи проблеми, свързани с промените в климата и опазването на средата, в която живеем.