sedmicata

Пролетта дойде преди да свърши зимата. Разбрахме го от цъфналите дървета наоколо. Децата не знаят колко по-рано идва тя сега в сравнение с годините на нашето детство. Но ние сме наясно.

Подранилата пролет изненадва и тревожи заради бързината, с която стихиите – природни и човешки, се оказват не в относителната действителност, там, някъде „в новините”, а буквално в дома ни.

Чух да казват, че и обществената енергия била в подем. Ние, лесовъдите, нямаме основание да се оплачем, че обществото е било някога безразлично, когато става дума за гората и начина, по който я пазим и стопанисваме. Напротив, гората е една от най-първите теми, по която се проявява, а понякога и упражнява, обществената чувствителност.

Това обществено внимание не е изненада, а отдавнашна традиция. Започната в първите години на миналия век от учители и общественици, повели съгражданите си да садят дървета и да залесяват горички в парковете и покрайнините на градчетата Ловеч, Стара Загора, Кюстендил, Копривщица, София, а по-късно и на много други места.

Дали пионерите на това начало са действали по силата на простия здрав разум или с ясното съзнание за дългосрочната полза и с мисълта, че когато увличаш хората да създават живот, отговорността им да го опазят се разпростира върху бъдещето?

Тази съзидателна енергия се насочила и организирала по подходящ начин в национална политика, в резултат на което многобройните опороени хълмове и ерозирани речни долини били облагородени и раззеленени. Укрепвал административният, образователният, научният и организационният потенциал на лесовъдското дело. През 1925 г. бил утвърден и Празникът на залесяването, който основателно смятаме за предвестник на нашата Седмица на гората.

Празникът, чийто смисъл е нашата сила и призвание – да обединяваме усилията на всички хора за опазване на най-ценното национално богатство – гората, по начин, съответстващ на съвременните предизвикателства – отговорно, професионално и компетентно.

И да обясняваме на децата, че гората е тяхната бъдеща пролет…