LOGO-FOREST-conferencias-01През 1989 г. м20151020_092727 forest_europeинистърът на земеделието и горите на Франция, предлага на своите колеги от Белгия и Люксембург да се организира среща на високо равнище, посветена на проблемите на горите в Европа. Основание за това е, че състоянието и функционирането на горските екосистеми не признава граници. В онзи период замърсяването на въздуха от промишлеността и останалите човешки дейности е сред най-често определяните причини за съхнене на горите, вкисляване на почвите и водите, главно чрез т.н. киселинни дъждове (acid rains). Така през 1990 г. в Страсбург се провежда Първата министерска конференция за защита на горите в Европа. Решено е да се координират дейностите в горите на страните участнички, като се разработят общи принципи, критерии и индикатори за тяхното устойчиво стопанисване. Процесът придобива наименование Европейски гори (Forest Europe).

20151020_092727 forest_europe.1 jpg

Двадесет и пет години по-късно в Мадрид се проведоха Седмата поредна министерска конференция на процеса, както и допълнителната Извънредна министерска конференция.

Двете конференции се проведоха в много труден период за процеса Forest Europe. Политическото противопоставяне между Европейския съюз и Русия се отразява и на сътрудничеството в областта на горите на континентално ниво. Дълго подготвяното правно обвързващо споразумение за горите на страните в Европа засега изглежда блокирано за неизвестен период от нежеланието на няколко страни извън ЕС да приемат общи правила за опазване на горите, като изтъкват необходимостта от споразумение под егидата на някоя от спомагателните международни организации на ООН (UNECE, UNFF, UNEP).

Въпреки това, конференциите не се провалиха. На редовната Седма конференция бяха подписани 4 документа – Декларация на министрите, две резолюции и министерско решение. Те засягат подкрепа на досегашните резултати на процеса Forest Europe, признание за значението на горския сектор за зелената икономика, подчертаване на изключителната роля на горите за съхраняване на природното биоразнообразие, потвърждаване на целите на процеса и утвърждаване на общото разбиране за необходимостта от опазване на горите. От своя страна Извънредната конференция на министрите прие решение за продължаване на усилията за подписваLOGO-FOREST-conferencias-02не на правно обвързващо споразумение за горите в Европа, като за основа се ползва изготвената платформа в досегашните преговори. Подробности за подписаните документи са налични във: www.foresteurope.org.

На срещата на министрите бяха представени още:
– Новият доклад за състоянието на горите в Европа (State of Europe’s forests ’2015). В него се повърждават положителните тендеции за подобряване на основните параметри на горите на континента, в резултат на все по-широкото прилагане на политика за устойчивото им управление. (http://www.foresteurope.org/reporting_SFM);

– Актуализираните критерии и индикатори за устойчиво стопанисване на горите в съответствие с най-новите достижения на науката http://www.foresteurope.org/sfm_criteria/guidelines);

– Подкрепящи ноти от FSC и PFSC (организации за сертифициране на гори), както и от Съюза на европейските лесовъди (UEF) и Европейския съюза на студентите по лесовъдство (UEFS) и други неправителствени зелени и професионални организации.

– България отстоява обща позиция заедно с останалите страни от Европейския съюз за прилагане на принципите за устойчиво управление на горите и продължаване на преговорите за подписване на правно обвързаващо споразумение за опазване на горите в Европа. На подрегионално ниво България е инициатор на Форум „Балкански гори“, както и на обща позиция за прилагане на правилата за опазване на горите в рамките на страните от Вишеградската четворка.

Представеното на Седмата конференция за опазване на горите в Европа (Forest Europe) становище на българската делегация може да прочетете тук 

Осмата министерска конференция Forest Europeще се състои през 2019 г. в Братислава.