Седмата министерска конференция за опазването на горите в Европа и съпътстващата Извънредна министерска конференция за опазване на горите в Европа ще се проведат на 20 и 21 октомври 2015 г. в Мадрид, Испания. Очаква се в събитието да участват министрите, отговорни за горите от присъединилите се към процеса “Горите на Европа” (FOREST EUROPE) държави (46 страни, между които и България, и Европейския съюз), както и министри от държавите и ръководителите на организации – наблюдатели на процеса. Министерските конференFEMC2015_1ции за опазване на горите в Европа са паневропейски политически процес за диалог и сътрудничество, чието начало е поставено през 1990 г. с цел развитие на общи политики и стратегии в областта на устойчивото управление на горите. През 2009 г. за по-добра и успешна комуникация с обществото процесът беше допълнен с ново съдържание чрез въвеждане на бранда FOREST EUROPE, който не измества предишното название, а го въвежда на по-приемлив и разпознаваем за обществото език. Процесът “Горите на Европа” (FOREST EUROPE) се осъществява чрез доброволни ангажименти, поети от страните по него, които  са 47 – 46 държави плюс Европейския съюз.

В рамките на Седмата министерска конференция се предлага одобряване и подписване на следните  документи: Декларация – 25 години заедно за осигуряване  на устойчивото управление на горите; Резолюция 1 – Горския сектор в центъра на зелената икономика; Резолюция 2 –Защита на горите в променящата се околна среда; Решение на министрите: Бъдеща посока на FOREST EUROPE. На съпътстващата извънредна министерска конференция ще бъдат обсъдени резултатите от дейността на Междуправителствения комитет за преговори (INC) за изготвяне на Правно обвързващо споразумение за горите в Европа.

Документите са резултат от 25-годишно сътрудничествo в рамките на процеса  и са насочени към увеличаване на приноса на горите и   горския сектор за зелената икономика и необходимостта от опазването на горските ресурси за гарантиране изпълнението на многостранните им функции. Подписвайки предложените документи, министрите, отговорни за управлението на горските територии в Европа, потвърждават взетите решения и своята политическа отговорност за изпълнението им на национално ниво.

Пресслужбата на FOREST EUROPE (Седмата министерска конференция за горите в Европа) насърчава информираността чрез множество пресматериали, предложени на сайта http://www.foresteuropemadrid2015.org, директни уебкаст включвания на http://www.foresteuropemadrid2015.org/emc-webcast/ и посветени на събитието страници в социалните мрежи  Facebook: http://www.facebook.com/FORESTEUROPE и Twitter: @FORESTEUROPE (#FEMC2015, #FE7MC, #FEEMC).