Тогава и после

На фона на крехкия баланс между успехи и неуспехи в последните години лесовъдстката колегия в страната за първи път в последните 90 години е без свой представител на високо ниво в изпълнителната власт. Това е незаслужена обида и подценяване важността на труда на хилядите горски специалисти, които се грижат за 34 % от площта на страната – при това най-красивата, през всички сезони! Защото с по-малко на брой министри и депутати сигурно ще сме по-добре, но с по-малко гори и горски – едва ли!

Продължава сътрудничеството с US Forest Service

Сътрудничеството с US Forest Service продължава

Върху обществения ресурс трябва да има обществен контрол

Интервю в. „Сега”, 7 август, тук поместваме пълния текст на интервюто
Освен стопанска дейност и хоби ловът е средство за политика и дипломация, но върху обществения ресурс трябва да има обществен контрол

Рисковете за българската гора

Рисковете за бъдещето на българската гора

keep looking »
2012 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email