Рисковете за българската гора

Рисковете за бъдещето на българската гора

Наредбата за ползване на дървесината…

Наредбата за ползване на дървесината в държавните и общинските горски територии дава възможност за корупционни схеми.

5 януари 2012 г.

5 януари 2012 г.

5

Не трябва да позволим българската гора да бъде ограбена!

Неведнъж съм изразявал опасенията си за проява на нечисти интереси във вреда на българската гора.  Подкрепям следното становище на специалисти от  заинтересованите страни в горския сектор В сайта на МЗХ в петък, 11 ноември, бе публикуван измененият вариант на Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна  и общинска собственост, и за […]

keep looking »
2012 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email