Рисковете за българската гора

Рисковете за бъдещето на българската гора

Наредбата за ползване на дървесината…

Наредбата за ползване на дървесината в държавните и общинските горски територии дава възможност за корупционни схеми.

5 януари 2012 г.

5 януари 2012 г.

5

keep looking »