За бъдещите отговорни решения в горския сектор

Политика с гората извън съвременните научни, екологични и социално отговорни решения би означавало отстъпление от достигнатото, нещо повече, това ще бъде национално безотговорно и престъпно! Когато се “слиза” от управленска позиция, се дължи благодарност и отчет към възложилите ти тази отговорност. Без значение, дали си бил разбран, или не, дали ти е стигнало времето, волята, […]

Благодаря за наградата, приемам отличието от името на екипа!

Благодаря за наградата “Политик с най-голямо внимание към българската природа“ за 2016 г. на Българска фондация “Биоразнообразие”. Приемам отличието от името на екипа на Министерство на земеделието и храните, защото един заместник-министър без силен екип не може да постигне това. Много се радвам, че има млади хора, които имат съвременен поглед към проблемите на българската […]

« go backkeep looking »
2017 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email