Ще имаме ли национална горска инвентаризация?- интервю по БНР

С връзка към звуковия файл на БНР

Будители на 21 век

Денят на българските Будители трябва да припомня за онези наши предци, чиято духовност, патриотизъм, знание и смелост създадоха българското Възраждане, изкачиха народа до априлската Голгота през 1876-та и възкресиха Българското царство скоро след това. Те потвърдиха, че „не се гаси, онуй що не гасне“, а то, последното, не е материално! За това – Слава Вам, […]

« go backkeep looking »