Благодаря за наградата, приемам отличието от името на екипа!

Благодаря за наградата “Политик с най-голямо внимание към българската природа“ за 2016 г. на Българска фондация “Биоразнообразие”. Приемам отличието от името на екипа на Министерство на земеделието и храните, защото един заместник-министър без силен екип не може да постигне това. Много се радвам, че има млади хора, които имат съвременен поглед към проблемите на българската […]

Промените в климата стимулират епидемията от корояди

Интервю за причините и решенията на проблема – на интернет страницата kmeta.bg – ПОРТАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ, 18 октомври Адаптираното управление на възобновяемите природни ресурси към условията на средата – природни и демографски, които днес са особено динамични и променящи се, е без алтернатива, особено от научна гледна точка 

« go backkeep looking »
2016 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email