По време на председателството на Европейския съвет България отпадна от Европейската горска карта

Когато няма нито един политик с капацитет в управлението на горите, последиците са видими Европа може без нас, а ние без нея…  можем ли ?                  

Връщането към първоначалния вариант на Закона за горите в случая е добро решение

Линк към цялото интервю

« go backkeep looking »