Будители на 21 век

Денят на българските Будители трябва да припомня за онези наши предци, чиято духовност, патриотизъм, знание и смелост създадоха българското Възраждане, изкачиха народа до априлската Голгота през 1876-та и възкресиха Българското царство скоро след това. Те потвърдиха, че „не се гаси, онуй що не гасне“, а то, последното, не е материално! За това – Слава Вам, […]

ПП ГЕРБ представи програмата си за горския сектор

На Кръгла маса „Конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие” бе постигнат консенсус аграрното ведомство да се нарича Министерство на земеделието, храните и горите На 22 февруари в Сливен се проведе Kръгла маса „Конкурентноспособно и пазарно ориентирано земеделие” организирана от Сдружение “Граждани за европейско развитие на България” и фондация “Ханс Зайдел”. Проявата бе открита от Мария Габриел, […]

« go backkeep looking »
2017 Georgi Kostov – forester . WordPress . Send email