Европа е световен лидер в опазването на горите

През 1989 г. министърът на земеделието и горите на Франция, предлага на своите колеги от Белгия и Люксембург да се организира среща на високо равнище, посветена на проблемите на горите в Европа. Основание за това е, че състоянието и функционирането на горските екосистеми не признава граници. В онзи период замърсяването на въздуха от промишлеността и […]

“Горите на Европа” – Мадрид 2015

Седмата министерска конференция за опазването на горите в Европа и съпътстващата Извънредна министерска конференция за опазване на горите в Европа ще се проведат на 20 и 21 октомври 2015 г. в Мадрид, Испания. Очаква се в събитието да участват министрите, отговорни за горите от присъединилите се към процеса “Горите на Европа” (FOREST EUROPE) държави (46 страни, между […]

keep looking »