Европа е световен лидер в опазването на горите

През 1989 г. министърът на земеделието и горите на Франция, предлага на своите колеги от Белгия и Люксембург да се организира среща на високо равнище, посветена на проблемите на горите в Европа. Основание за това е, че състоянието и функционирането на горските екосистеми не признава граници. В онзи период замърсяването на въздуха от промишлеността и […]

keep looking »