Познавате ли Михалаки Георгиев?

Това е известният повече с името си на творец Михалаки Георгиев. Смятам, че няма по-подходящ ден от днешния – дена на народните будители, да извадим от праха на забравата и сложим портрета му тук. Защото синът на търговеца Георги Лозанов от Видин успява да достигне най-високите върхове и в държавността и в духовността.

1 ноември 2012 г. – по повод Деня на будителите

Тогава и после

В началото на юли 2012 г. във в.”Труд” бе публикувано интервю с Емил Димитров – народен представител от ГЕРБ, заместник председател на комисията по земеделие и гори в 41-во Народно събрание, в което той ме обвинява в лични интереси поради някои мои критични мнения, засягащи горското законодателство. Вместо да доказвам валидността на поговорката „Крадецът вика – дръжте крадеца“, си позволявам да представя кратък коментар на най-новата история на нашето горско стопанство и свързаното с него нормотворчество.

На фона на крехкия баланс между успехи и неуспехи в последните години лесовъдстката колегия в страната за първи път в последните 90 години е без свой представител на високо ниво в изпълнителната власт. Това е незаслужена обида и подценяване важността на труда на хилядите горски специалисти, които се грижат за 34 % от площта на страната – при това най-красивата, през всички сезони! Защото с по-малко на брой министри и депутати сигурно ще сме по-добре, но с по-малко гори и горски – едва ли!

5 октомври 2012 г.

keep looking »